S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS


Projekt w ramach programu Comenius

DZIEŃ ZIEMI

Uczniowie naszej szkoły przygotowali kolejne przedstawienie poświęconego Ziemi. Comeniuski z kl. III e przygotowały krótki apel, w którym wierszom i filmom towarzyszyły scenki – poświęcone ekologii.Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi uczniów na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uprzytomnienie im, że nie jesteśmy jedynym gatunkiem na Ziemi oraz przypomnienie o ważności przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. Ponieważ wciąż za mało robimy dla polepszenia stanu środowiska naturalnego, bez którego nie możemy funkcjonować, staramy się zwracać uwagę na podstawowe problemy związane z ochroną przyrody; takie jak zanieczyszczenie wód i powietrza, kwaśne deszcze niszczące lasy, powiększające się obszary pustyń oraz góry odpadów a także inne problemy o charakterze ogólnoświatowym, takie jak ocieplenie klimatu czy zmniejszenie się warstwy ozonowej, chroniącej Ziemię przed niebezpiecznym promieniowaniem.

NAGRODY ZA NAJŁADNIEJSZY KOLAŻ ROZDANE!

W dniach 5 września – 1 października 2013 r – odbył się w Zespole Szkół w Karlinie I etap konkursu na najładniejszy kolaż zrobiony przy wykorzystaniu materiałów wtórnych. Tematem prac była ochrona środowiska .

Spośród prac zgłoszonych do tego etapu członkowie komisji szkolnej wybrali trzy zwycięskie prace, które dostarczone zostaną osobiście do organizatora konkursu, w terminie do 03 listopada.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie i przepiękne prace a zwycięzcom gratulujemy.

Kreator stron www - szybka strona internetowa